Je officiële onlineshop voor ALBATROS & PUMA SAFETY

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen.

Let op: uitgesloten van retourzendingen / vergoedingen zijn:
gedragen, verontreinigde en gewassen kleding/schoenen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)
E-mail: service[at]ism-store.nl

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per brief, telefax of e-mail) informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het onderstaande voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende als u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de termijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping:

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle van u ontvangen betalingen in samenhang met deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten, die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere verzendmethode dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering) per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag terugbetalen waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geen geval worden kosten voor de terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer hebben ontvangen. U dient de producten per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over uw herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd aan ons terugsturen of overdragen. De termijn is nageleefd als u de producten voor het einde van de termijn van 14 dagen verstuurd. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de producten. U moet een eventuele waardevermindering van de producten alleen vergoeden, als deze te herleiden is tot handelingen door u met de producten die niet noodzakelijk zijn voor het controleren van de functionaliteit, toestand en functiewijze.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

Voorbeeldformulier herroeping:

Hier kunt u het voorbeeldformulier herroeping downloaden.

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het aan ons terug. 

Aan
ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)
service[at]ism-store.nl
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

Hiermee herroep(en) ik/wij de door mij/ons afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten:

.........................................................................................
(Productnaam, evt. bestelnummer en prijs) 


.........................................................................................
(Besteld op / ontvang op)


.........................................................................................
(Naam van de klant)


.........................................................................................
(Adres van de klant)


.........................................................................................
(Datum en handtekening van de klant)
Hantekening alleen bij schriftelijke herroeping