Je officiële onlineshop voor ALBATROS & PUMA SAFETY

Gegevensbescherming

§1 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

(1) Navolgend informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, die tot u persoonlijk herleid kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 par. 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

ISM GmbH
Koggenweg 1
59557 Lippstadt
Duitsland

E-mail: service[at]ism-store.nl
(zie onze colofon).

U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming via [Datenschutz@ism-europa.de] of ons postadres met de toevoeging “der Datenschutzbeauftragte”. (zie onze colofon)

AGAD Service GmbH
Waldring 43-47
44789 Bochum
Telefoon: + 49 234 282 533-20
Telefax: +49 234 282 533-10
E-mail: info[at]agad.de

(3) Als u per e-mail of contactformulier met ons in contact treedt, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, uw naam) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Het aangeven van uitgebreidere informatie is vrijwillig en maakt het voor ons eenvoudiger om contact met u op te nemen om uw aanvraag te beantwoorden. De in deze samenhang geregistreerde gegevens verwijderen wij, zodra het niet meer nodig is deze op te slaan of wij beperken het gebruik ervan, als er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn. Wettelijke grondslag voor de verwerking is Art. 6 | 1 b) AVG.

(4) Als wij voor afzonderlijke functies van onze site gebruikmaken van externe dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, wordt u onderstaand uitgebreid over de toepasbare processen geïnformeerd. Daarbij worden ook de vastgestelde criteria voor de opslagduur genoemd.

§ 2 UW RECHTEN

(1) U heeft tegenover ons volgende rechten voor wat betreft de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op inzage,
 • Recht op correctie en verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op dataportabiliteit.

 

(2) U heeft ook het recht, om bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

(1) Als de website alleen ter informatie gebruikt wordt, dus als u zich niet registreert of op andere wijze informatie verstuurt, verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid daarvan te garanderen (wettelijke basis is art. 6 par. 1 S. 1 lid F AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Verschil tijdzones ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) Behalve de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en toegekend worden aan de door u gebruikte browser. Daarmee kan de partij die het cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat) bepaalde informatie ontvangen. Cookies kunnen geen software uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen ertoe om de website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies::

 

a) Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, voor zover deze voor het uitoefenen van de dienstverlening dwingend noodzakelijk zijn. Hiertoe behoren:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

 

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessie cookies. Deze slaan een zogeheten sessie ID op, waarmee verschillende aanvragen vanuit uw browser aan het gezamenlijke gebruik kan worden toegekend. Daardoor kan uw computer herkend worden als u terugkomt op onze site. De sessie cookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies altijd wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. Permanente cookies hebben als doel de door u gemaakte instellingen te kunnen opslaan. Uw instellingen, die u via de cookiebanner heeft gedaan, worden bijv. ook opgeslagen met een permanent cookie. Over het algemeen gebruiken wij permanente cookies om uw instellingen op deze website te kunnen opslaan. Dergelijke cookies hebben meestal een vervaldatum, na het verstrijken daarvan worden ze verwijderd.

d) Onze cookies hebben verschillende opslagtermijnen. In principe worden ze slechts zolang bewaard als nodig is voor het leveren van onze diensten. 

e) U kunt uw browser aan uw wensen aanpassen en bijv. third-party cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

f) Behalve de cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de pagina en voor het aanbieden van onze diensten, willen wij graag meer informatie verzamelen om de functionaliteit van onze website verder te verbeteren en om op uw behoeften afgestemde inhoud te kunnen tonen. Hiervoor is uw toestemming – die u natuurlijk altijd kunt intrekken – vereist.
Welke procedures dit zijn en hoe deze werken, wordt in de bijbehorende passages van deze verklaring gedefinieerd.

§ 4 SSL- en TLS-versleuteling

Deze site gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijk inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als aanbieder van de site stuurt, SSL- danwel TLS-versleutlinge. U herkent een versleutelde verbinding doordat de adresbalk van de browser van “http://” naar “https://” verspringt en aan het slotsymbool in uw adresbalk.

Als de SSL- danwel TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die aan u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

§ 5 ANDERE FUNCTIES EN MOGELIJKHEDEN VAN ONZE WEBSITE

(1) Behalve voor puur informatief gebruik biedt onze website verschillende andere functies, waarvan u desgewenst gebruik kunt maken. Daarvoor moet u normaal gesproken meer persoonsgegevens aangeven, die wij voor het uitvoeren van de dienst gebruiken en waarop de eerder genoemde omgangsregels voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) Deels maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw gegevens. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en gecontracteerd, zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Ook kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, als de deelname aan acties, verlotingen, contracten of dergelijke diensten door ons gezamenlijk met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij het invoeren van uw persoonsgegevens of onderaan de beschrijving van het aanbod.

(4) In zoverre onze dienstverlener of partner een hoofdvestiging heeft in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van het aanbod.

§ 6 BEZWAAR TEGEN OF HERROEPING VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

(1) Als u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming altijd herroepen. Een dergelijke herroeping heeft een uitwerking op de toelaatbaarheid van het verwerken van uw persoonsgegevens, nadat u uw herroeping tegenover ons heeft uitgesproken.

(2) In zoverre wij de verwerking van uw persoonsgegevens op een belangrijk belang funderen, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet voor het nakomen van een overeenkomst met u noodzakelijk is, wat door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies uiteengezet wordt. Bij het uitoefenen van een dergelijke herroeping verzoeken wij om een reden aan te geven, waarom wij uw persoonsgegeven niet zoals door ons aangegeven verwerkt zouden moeten worden. Bij een bezwaar met opgaaf van redenen gaan wij de situatie na en zullen wij de gegevensverwerking stoppen of aanpassen, dan wel u onze dwingende, belangrijke redenen noemen, waarom wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Om uw bezwaar tegen het gebruik voor reclame kenbaar te maken kunt u contact met ons opnemen via:

ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Koggenweg 1
59557 Lippstadt
Duitsland

E-mail: service[at]ism-store.nl
(zie onze colofon)

§ 7 GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOP

(1) Als u in onze webshop wilt bestellen, dan is het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk om uw persoonsgegevens door te geven, die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van de overeenkomst vereiste gegevens zijn gekenmerkt, de overige informatie is vrijwillig. De door u aangegeven gegevens verwerken wij voor het afhandelen van uw bestelling. Het is daarbij mogelijk dat wij uw betalingsgegevens aan onze huisbank doorgeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 lid b AVG.

U kunt vrijwillige een klantaccount maken, waarmee wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Bij het maken van een account via “Mijn account” worden de door u aangegeven gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle overige gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte.

Wij kunnen de door u aangegeven gegevens ook verwerken, om u over andere interessante producten in ons assortiment te informeren of om u e-mails met technische informatie te doen toekomen

.

(2) Wij zijn door wettelijke voorschriften op het gebied van handel en belasting verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Wij voeren echter na [twee jaar] een beperking van de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens uitsluitend voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen worden ingezet.

(3) Ter voorkoming van onrechtmatige toegang tot uw gegevens door derden, met name van financiële gegevens, wordt het bestelproces met TLS-technologie versleuteld.

(4) Wij maken gebruik van verschillende betalingsdienstverleners om de afwikkeling van betalingen eenvoudiger te maken. Afhankelijk van de betaalmethode die u kiest, worden persoonsgegevens aan deze dienstverlener doorgegeven. Hiertoe behoren gegevens die voor de afhandeling van de aankoop nodig zijn, bijv. uw klantgegevens (bijv. naam, e-mailadres, adres etc.). Daarnaast ontvangt de dienstverlener ook bijbehorende betalingsinformatie, bijv. uw bank- en rekeninggegevens en bijbehorende TAN-nummers.
Het kan voorkomen dat de betalingsdienstverlener een informatieverzoek indient bij een kredietinformatieverlener. Wij ontvangen echter alleen de informatie, of de betaling is geslaagd of geweigerd.
Meer informatie vindt u in de Algemene Voorwaarden en in het privacybeleid van de betreffende dienstverlener.

Wij maken gebruik van deze diensten om de afwikkeling van de overeenkomst zo gemakkelijk mogelijk te kunnen maken. Rechtsgrondslag is de gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 I 1 b) AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 I 1 f) AVG).

Onderstaand vindt u het privacybeleid van de verschillende dienstverleners:

a) amazon pay: Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855,https://pay.amazon.eu/, privacybeleid: https://pay.amazon.eu/help/201212490

b) PayPal: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourgm https://www.paypal.com/nl, privacybeleid: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

c) giropay: GIROPAY GMBH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main, https://www.giropay.de/, privacybeleid: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung

d) SOFORT Überweisung: Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (Duitsland), https://www.sofort.de/, privacybeleid: https://www.sofort.de/datenschutz.html, FAQ: https://www.klarna.com/sofort/kundenservice/ 

e) Visa: Visa Europe Management Services Limited, German Branch, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt,https://www.visa.nl/, privacybeleid:   https://www.visa.nl/legal/privacy-policy.html

d) Mastercard: Mastercard Europa SA Chaussée de tervuren 198A B-1410 Waterloo, https://www.mastercard.nl/nl-nl.htmlprivacybeleid: https://www.mastercard.nl/nl-nl/visie/privacy.html

f) iDEAL: Mastercard Europa SA Chaussée de tervuren 198A B-1410 Waterloo, https://www.ideal.nl/privacybeleid: https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/

§ 8 NIEUWSBRIEF

(1) Met uw toestemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, waarmee wij u over interessante aanbiedingen informeren. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt zijn genoemd in de toestemmingsverklaring.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten double-opt-in methode. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail aan het aangegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, dan worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging. Het doel van dit systeem is het kunnen aantonen van uw aanmelding en eventueel om mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

(3) Voor het toezenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres vereist. Het aangeven van meer, afzonderlijk gemarkeerde, gegevens is vrijwillig. Deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met het doel u de nieuwsbrief toe te zenden. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 par. 1 s. 1 a AVG.

(4) Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u altijd herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u doorgeven door op de link in iedere e-mail nieuwsbrief te klikken, via dit formulier op de website: https://bit.ly/2pzuqjp, per e-mail aan news[at]ism-europa.de of door een bericht aan de in de colofon genoemde contactgegevens te sturen.

§ 9 Doorgifte naar derde landen

Wij maken erop opmerkzaam, dat uw gegevens mogelijk in de V.S. verwerkt kunnen worden. Dit heeft betrekking op zowel de door ons gebruikte Google-diensten als op andere systemen en diensten die wij gebruiken, bijv. LinkedIn of Facebook.Connect. Google biedt veel van haar diensten (Analytics, Webfonts, Maps) via Europese servers aan. Het kan echter niet worden uitgesloten, dat de autoriteiten in de VS toegang tot uw gegevens kunnen krijgen door de daar geldende wetgeving. Daartegen staan onvoldoende juridische beschermingsmogelijkheid tot uw beschikking. Om deze reden vragen wij om uw toestemming voordat deze diensten worden ingeschakeld of de bijbehorende cookies opslaan. Als u dit niet wilt, kunt uw toestemming weigeren. Dan worden alleen de technisch noodzakelijke cookies opgeslagen, de diensten in kwestie worden niet ingeschakeld.

§ 10 Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens ook voor online marketing met de hierna beschreven diensten. Wij gebruiken deze diensten om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te verbeteren en de vindbaarheid daarvan te vergroten.

Dit betreft ook reclame-inhouden die wij aan gebruikers tonen, voor zover wij deze diensten ook daadwerkelijk gebruiken. Als er persoonsgegevens en cookies van derden worden gebruikt, dan gebeurt dat pas nadat en enkel indien u ons uw toestemming voor het opslaan van cookies heeft gegeven, art. 6 I a 1) AVG. Uw verleende toestemming kunt u natuurlijk altijd herroepen via het privacybeleid.

Daarnaast komt als rechtsgrondslag ons gerechtvaardigde belang op basis van art. 6 I f 1 f) AVG in aanmerking. Het is ons financiële en zakelijk belang, dat wij de site aantrekkelijker maken voor onze gebruikers en de vindbaarheid van onze site verbeteren.

De verzamelde en opgeslagen gegevens – in het bijzonder de cookies – worden normaal gesproken slechts zo lang opgeslagen en door ons gebruikt, als dat voor de bijbehorende beschreven doeleinden noodzakelijk is.

ANALYTSEHULPMIDDELEN:
GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een analyseservice voor websites van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “cookies”: tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Als deze website gebruik maakt van IP-anonimisering, dan wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere staat die deel uit maakt van de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de eigenaars van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages over de activiteiten op de website samen te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten aan de eigenaar van de website aan te bieden.

Het door Google geplaatste cookie wordt 426 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het opslaan van de cookies door uw browser-instellingen voorkomen. Wij wijzen er echter op, dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen en het verwerken van deze gegevens door Google vermijden door via de volgende link de daarvoor bedoelde browser-plugin te downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding ”_anonymizeIp()”. Daardoor worden IP-adressen voor het verder verwerken ingekort en wordt het onmogelijk om gegevens aan een persoon te koppelen. In zoverre de verzamelde gegevens een associatie met een persoon mogelijk zou maken, wordt deze dus direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee direct verwijderd.

U kunt de verzameling door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt.

Google Analytics uitschakelen

(5) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze regelmatig te kunnen verbeteren. Door de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als bezoeker interessanter maken. Voor uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, baseren wij de verwerking op uw via de toestemmingsbanner uitdrukkelijk verleende toestemming volgens art. 49 I 1 a) AVG. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 . I 1 a) AVG. U kunt uw toestemming altijd intrekken. 

(6) Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html Overzicht over gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gebruik van Google Ads Conversion

(1) Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemiddelen op externe website opmerkzaam te maken van onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen in samenhang met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen, hoe succesvol afzonderlijke reclameacties zijn. Daarmee oefenen wij ons belang uit, om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te realiseren.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Google aangeboden via zogenoemde “Ad Servers”. Daarvoor gebruik wij Ad Server cookies, waarmee met behulp van bepaalde parameters de mate van succes gemeten kan worden, bijvoorbeeld het aantal keren dat de advertentie wordt getoond aan of aangeklikt door de gebruiker. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw computer op. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Het cookie wordt pas opgeslagen nadat u toestemming daarvoor heeft verleend. Voor dit cookie worden in de regel als analysewaarden de unieke cookie-ID, het aantal weergaves per plaatsering (frequency), laatste weergave (relevant voor post-view-conversies) en opt-out informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken) opgeslagen.

(3) Met behulp van deze cookies kan Google uw browser opnieuw herkennen. Voor zover een bezoeker bepaalde pagina's op de website van een Ads-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen, dat de bezoeker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Ads-klant heeft een ander cookie. Cookies kunnen daarmee niet worden nagetrokken via de website van Ads-klanten. Zelf verzamelen en verwerken wij bij de genoemde reclamehandelingen geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische rapportages. Met behulp van deze rapporten kunnen wij bepalen, welke reclamehandelingen bijzonder werkzaam zijn. Verdergaande gegevens ontvangen wij niet door het gebruik van de reclamemiddelen, in het bijzonder kunnen wij de bezoeker niet identificeren aan de hand van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketinghulpmiddelen maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang van de verzameling en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom voor zover wij daarover op de hoogte zijn: Door de integratie van Google Ads Conversion ontvangt Google informatie, dat u het betreffende onderdeel van onze website heeft geopend of een advertentie van ons heeft aangeklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Google, dan kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te kan zien en opslaan.

(5) U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen danwel uw toestemming daarvoor herroepen: a) door een instelling in uw browser. Met name zorgt het verbieden van cookies van derde partijen ervoor, dat u geen cookies van derde partijen meer ontvangt; b) door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversions, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domain “www.googleadservices.com” geblokkeerd worden https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instellingen verloren gaan als u uw cookies wist; c) door het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties bij aanbieders die deelnemen aan het zelfregulerende platform “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instellingen verloren gaan als u uw cookies wist; d) door het permanent uitschakelen in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze site volledig kunt gebruikten.

(6) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming,  art. 6 par. 1 grond 1 a AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Ook kunt u de site van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken. Het is niet uitgesloten dat Google gegevens voor verdere verwerking naar de VS doorgeeft. Als dit het geval is, dan is de wettelijke grondslag voor deze gegevensdoorgifte uw via de toestemmingsbanner uitdrukkelijk verleende toestemming, art. 49 I  1 a) AVG.

Remarketing

Naast Ads Conversion gebruiken wij ook de toepassing Google Remarketing. Dit betreft een procedure, waarbij wij u opnieuw willen kunnen aanspreken. Door deze toepassing kunnen na uw bezoek aan onze website tijdens het surfen op andere sites aanbiedingen voor onze site aan u worden getoond. Dit wordt mogelijk door in uw browser opgeslagen cookies, waarmee uw gedrag tijdens het bezoeken van verschillende websites door Google wordt geregistreerd en geëvalueerd. Zo kan uw eerdere bezoek aan onze website door Google worden vastgesteld. Het samenvoegen van in samenhang met remarketing verzamelde gegevens met uw persoonsgegevens die door mogelijk door Google zijn opgeslagen, vindt bij Google naar eigen zeggen niet plaats. In het bijzonder maakt Google voor remarketing gebruik van pseudonimisering.

(3) U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen danwel uw toestemming daarvoor herroepen: a) door een instelling in uw browser. Met name zorgt het verbieden van cookies van derde partijen ervoor, dat u geen cookies van derde partijen meer ontvangt; b) door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversions, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domain “www.googleadservices.com” geblokkeerd worden https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instellingen verloren gaan als u uw cookies wist; c) door het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties bij aanbieders die deelnemen aan het zelfregulerende platform “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instellingen verloren gaan als u uw cookies wist; d) door het permanent uitschakelen in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze site volledig kunt gebruikten.

(6) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming,  art.  6 par. 1 grond 1 a AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Ook kunt u de site van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken.

Het is niet uitgesloten dat Google gegevens voor verdere verwerking naar de VS doorgeeft. Als dit het geval is, dan is de wettelijke grondslag voor deze gegevensdoorgifte uw via de toestemmingsbanner uitdrukkelijk verleende toestemming, art. 49 I  1 a) AVG.

§ 11 Comfortservices:

Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in onze website, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en die rechtstreeks vanaf onze website bekeken kunnen worden. Deze video zijn allemaal in de “modus voor uitgebreide gegevensbescherming” geïntegreerd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven, als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt, worden de in alinea 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte.

(2) Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Daarnaast worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van uw eventuele gebruik van een YouTube-gebruikersaccount.