Je officiële onlineshop voor ALBATROS & PUMA SAFETY

Deelnamevoorwaarden prijsvraag

1. Onderwerp van de deelnamevoorwaarden en organisator

(1)     Deze deelnamevoorwaarden bepalen de voorwaarde voor deelname aan de prijsvraag en de eventueel noodzakelijke overdracht van rechten. De omschrijving en het verloop van de prijsvraag in kwestie vinden plaats voor de betreffende actie op de Facebook- en Instagrampagina's van @albatroswork.

(2)     Organisator van de prijsvraag is ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, Koggenweg 1, 59557 Lippstadt, Duitsland.

(3)     Door deelname aan de prijsvraag in kwestie worden deze deelnamevoorwaarden geaccepteerd.

(4)     De prijsvraag heeft geen verbinding met Facebook of Instagram en deze wordt niet door Facebook/Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd.

2. Deelname

(1)     Gerechtigd tot deelnaam is iedereen, die het 18e levensjaar heeft voltooid met vast adres in Duitsland. Uitgesloten zijn medewerkers van ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG en van partnerbedrijven en gezinsleden van dergelijke medewerkers en hun familieleden. De deelname met een vervalste identiteit of met de identiteit van een derde persoon is niet toegestaan.

(2)     Gerechtigde deelnemers kunnen aan de prijsvraag deelnemen, door de prijsvraag-post en de Facebookpagina (@albatroswork) like (“Vind ik leuk”/”Volgen” aanklikken) en deze beoordeling tenminste tot de trekking van de winnaar zo intact laten.

(3)     Daarnaast is een voorwaarde, dat in de commentaren de prijsvraag beantwoord wordt en een andere gebruiker wordt gemarkeerd.

(4)     Deelname is mogelijk tot 03.10.2021, 23:59 uur.

3. Prijzen en kennisgeving over winst

(1)     Onder alle deelnamegerechtigde deelnemers verloten wij vijf prijzen:

Plaats 1-5:

Elk een tegoedbon voor originele producten van ALBATROS ter waarde van 100,- EUR, te verzilveren via www.ism-store.nl

(2)     De winnaars worden binnen een week na het einde van de prijsvraag per toevalsprincipe verloot onder alle deelnamegerechtigde deelnemers. De winnaars verklaren zich ermee akkoord, dat zij bij naam genoemd worden in de commentaren onder de prijsvraag. Daarnaast verklaren zij zich ermee akkoord, een e-mail te sturen aan een hun meegedeeld e-mailadres, waarin de persoonsgegevens correct en waarheidsgetrouw volledig moeten worden doorgegeven. Deze informatie dient voor het toezenden van de tegoedbon.

(3)     Als binnen de gestelde termijn geen e-mail van een winnaar bij ons aankomt, komt de gewonnen prijs te vervallen. In dit geval hebben wij het recht om een vervangede verloting uit te voeren.

(3)     Per deelnemer kan slechts één prijs worden gewonnen.

(4)     De winst is niet overdraagbaar en kan ook niet worden geruild of contact worden uitbetaald.

(5)     Als er een onvoorziene situatie optreedt buiten onze schuld, dient de winnaar een passende vervangende prijs te accepteren.

(6)     De tegoedbon danwel kortingscode wordt per e-mail aan de winnaar gestuurd.

4. Toestaan gebruiksrechten

 (1)    Door de prijs te aanvaarden, verleent de winnaar toestemming om zijn naam voor reclamedoeleinden te mogen gebruiken en deze in het kader van publicaties over de betreffende prijsvraag openbaar te mogen noemen.

5. Aansprakelijkheid en vrijstelling

(1)     Door deelname aan de prijsvraag stelt de deelnemer Facebook en Instagram vrij van alle aansprakelijkheid.

6. Uitsluiting

(1)     Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden hebben wij het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit geldt in het bijzonder als de deelnemer onjuist informatie heeft verstrekt of als gebruikte foto's en andere inhouden (bijv. commentaren) het geldende recht of rechten van derden schenden. Hetzelfde geldt bij commentaren die als verheerlijking van geweld, beledigend, intimiderend of denigrerend kunnen worden beschouwd of die anderszins in strijd zijn met het algemeen fatsoen.

(2)     Als de uitgesloten deelnemer de winnaar is van een reeds verlote prijs, dan kan de prijs achteraf worden ingetrokken.

7. Voortijdige beëindiging en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de prijsvraag op enig moment, zonder hantering van termijnen, volledig of deels voortijdig te beëindigen of het verloop ervan te veranderen, als het door technische (bijv. computervirus, manipulatie van of fout in de software/hardware) of uit juridische overwegingen (bijv. verbod door Facebook/Instagram) niet mogelijk is de ordelijke uitvoering van de prijsvraag te garanderen.

8. Gegevensbescherming

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de deelnemers, voor zover wij deze zelf verwerken. Wij zullen de persoonlijke informatie over de deelnemer en zijn overige persoonsgegevens uitsluitend binnen de kaders van de wettelijke bepalingen van de wetgeving voor persoonsgegevens gebruiken. Deze informatie zullen wij alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de prijsvraag of indien de deelnemer daarvoor toestemming heeft verleend. Dit omvat ook het gebruik voor het uitoefenen van de gebruiksrechten waarvoor toestemming is verleend. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de prijsvraag en vervolgens verwijderd.

De deelnemer kan op elk moment informatie over de opgeslagen gegevens verlangen. Daarnaast geldt ons privacybeleid, dat is in te zien via https://www.ism-store.nl/datenschutz.

9. Slotbepalingen

(1)     Indien de deelnamevoorwaarden niet-werkzame bepalingen bevatten, blijft de geldigheid van de andere bepalingen onaangetast.

(2)     Het Duitse recht is van toepassing. Een juridische procedure ter controle van de verloting is uitgesloten.