Je officiële onlineshop voor ALBATROS & PUMA SAFETY

Colofon

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)

E-mail: service[at]ism-store.nl
Telefoon: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 600
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

Directrie: Julia Krämer-Gümüs
Handelsregister: Kantongerecht Paderborn, HRB 16891

Btw-identificatienummer: Btw-idnr. DE365349326
Globaal locatienummer: GLN-Nr. 4018623000006

Verantwoordelijk voor de pagina in de zin van § 55 II RstV: Julia Krämer-Gümüs

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr . Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een slechtingsprocedure door een consumentenvereniging en ook niet daartoe bereid. 

1. Online aangeboden inhouden

De auteur draagt geen enkele garantie voor actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn per definitie uitgesloten, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de inhoud of alle inhoud zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief ongedaan te maken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar andere websites (“Hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, kan de auteur alleen aansprakelijk worden gesteld als de auteur kennis heeft van deze inhouden en als hij redelijk gezien de technische mogelijkheid heeft om het gebruik bij onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte sites herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhouden en de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetpagina’s geplaatste links en verwijzingen en voor door derden in door de auteur aangeboden gastenboeken, fora, linkoverzichten, maillijsten en iedere andere vorm van databanken waarbij een externe schrijftoegang mogelijk is geplaatste inhoud. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke informatie ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene die door een link slechts naar de publicatie in kwestie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur poogt in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden, video’s en teksten. Hij poogt zelf gemaakte foto’s, afbeeldingen, geluidsbestanden, video’s en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, video’s en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en warentekens zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het daarvoor geldende recht en de eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaars. Alleen door de noeming daarvan mag niet de conclusie getrokken worden, dat merktekens niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte voorwerpen blijft het exclusieve eigendom van de auteur van de pagina’s. Verveelvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming door de auteur niet toegestaan.

Design en internetontwikkeling
MEN AT WORK Werbeagentur GmbH
men-at-work.de