Je officiële onlineshop voor ALBATROS & PUMA SAFETY

Algemene Voorwaarden

(Versie 1.2 geldig vanaf 01.03.2019)

§ 1 Toepasbaarheid

1.1 Voor de zakelijke betrekkingen tussen het bedrijf ISM GmbH en de klant gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden. Deze hebben uitsluitend betrekking op bestellingen, die consumenten in de zin van § 13 BGB (“Bürgerlichers Gesetzbuch”, het Duitse Burgerlijk Wetboek) afsluiten.

1.2 Hierbij vinden de volgende Algemene Voorwaarden uitsluitend toepassing op in de onlineshop geplaatste overeenkomsten/bestellingen. De huidige Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.

1.3 Van onze Algemene Voorwaarden afwijkende, andere Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.


§ 2 Sluiting van de overeenkomst

2.1 In de onlineshop www.ism-store.nl van het bedrijf ISM GmbH wordt slechts een verkoopscatalogus weergegeven. Door de weergave van de producten op de online pagina's verzoekt ISM GmbH de klant uitsluitend om een aanbieding (bestelling) te doen. De aansluitend per e-mail verzonden bestelbevestiging is nog geen koopovereenkomst.

2.2 Een koopovereenkomst komt pas tot stand door de verzending van onze opdrachtbevestiging binnen uiterlijk twee dagen na ontvangst van de bestelling of ten laatste door het leveren van de producten, die in dat geval de acceptatieverklaring namens ISM GmbH vormt.

2.3 Bij de bestelling via onze onlineshop bestaat de bestelprocedure uit in totaal 4 stappen (incl. de weergave van de winkelmand). In de eerste stap kiest u de gewenste producten. In de tweede stap voert u uw klantgegevens in, inclusief factuuradres en eventueel afwijkend afleveradres. Hier kunt u kiezen tussen het aanmaken van een klantaccount of het plaatsen van een bestelling als gast. In de derde stap kiest u hoe u wilt betalen. Als laatste stap heeft u de mogelijkheid, om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalmethode, bestelde producten) nogmaals te controleren en eventueel corrigeren, voordat u uw bestelling door te klikken op “bestellen met betaalverplichting” aan ons verstuurt.

2.4 De producten worden uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden. Het bedrijf ISM GmbH neemt geen bestelling aan van klanten, die het 18e levensjaar nog niet hebben voltooid.


§ 3 Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Informatie over het
herroepingsrecht:

U heeft het recht, om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)
E-mail: service[at]ism-store.nl 
Telefoon: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 600
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per brief, telefax of e-mail) informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het onderstaande voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor het naleven van de herroepingstermijn is het voldoende als u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de termijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping:

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle van u ontvangen betalingen in samenhang met deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten, die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere verzendmethode dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering) per omgaande en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag terugbetalen waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betalingsmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geen geval worden kosten voor de terugbetaling in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten weer hebben ontvangen. U dient de producten per omgaande en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over uw herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd aan ons terug te sturen of over te dragen. De termijn is nageleefd als u de producten voor het einde van de termijn van 14 dagen verstuurd. Wij dragen de directe kosten voor de retourzending van de producten. U moet een eventuele waardevermindering van de producten alleen vergoeden, als deze te herleiden is tot handelingen door u met de producten die niet noodzakelijk zijn voor het controleren van de functionaliteit, toestand en functiewijze.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht


Voorbeeldformulier herroeping:

Hier kunt u het voorbeeldformulier herroeping downloaden.

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het aan ons terug.

Aan
ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)
service[at]ism-store.nl
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

Hiermee herroep(en) ik/wij de door mij/ons afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten: 

 

 

....................................................................................................
[Productnaam, evt. bestelnummer en prijs] 

....................................................................................................
[Besteld op / ontvangen op]

....................................................................................................
[Naam van de klant]

....................................................................................................
[Adres van de klant]

....................................................................................................
Datum en handtekening van de klant
(Handtekening alleen bij schriftelijke herroeping)


Einde van de informatie over het herroepingsrecht


§ 4 Levering

4.1 Tenzij anders overeengekomen vindt de levering door ISM GmbH aan het door de koper aangegeven afleveradres voor rekening van de koper plaats. De overdracht van het risico vindt pas plaats als de bestelling aan de klant is overgedragen. Levering is uitsluitend binnen de Bondsrepubliek Duitsland mogelijk. De levering binnen Duitsland wordt uitgevoerd door de logistieke dienstverlener DHL.

4.2  Indien de firma ISM GmbH bij het afhandelen van uw bestelling vaststelt, dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan wordt u daarover per e-mail op de hoogte gesteld. Er komt geen overeenkomst tot stand voor de niet-beschikbare producten.

 

§ 5 Prijzen en verzendkosten

 

5.1 De op het moment van bestelling in de offerte vermelde prijzen zijn van toepassing. De genoemde prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen inclusief de toepasselijke Nederlandse wettelijke omzetbelasting. Totdat de koopprijs volledig is betaald, blijven de goederen eigendom van ISM GmbH

 

5.2 Pakketten worden verzonden door Deutsche Post DHL. De verzending is gratis voor bestellingen met een waarde van ten minste 99,00 Euro incl. BTW. Voor bestellingen met een waarde van minder dan 99,00 Euro incl. BTW berekenen wij verzendkosten van 8,99 Euro incl. BTW, ongeacht de waarde van de goederen.

 

5.3 Wij leveren vanuit de Bondsrepubliek Duitsland naar Nederland. Een aanspraak op levering naar andere landen kan niet geldend worden gemaakt.

 

5.4 Bij leveringsstoringen door overmacht (inclusief stakingen en uitsluitingen) is ISM GmbH ontheven van de verplichting tot levering; de klant is eveneens ontheven van de verplichting tot betaling.

 

5.5 Zoals uit § 3 in het kader van de annuleringsregeling blijkt, dragen wij ook in geval van annulering de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.§ 5 Prijzen en verzendkosten

5.1 De op het tijdstip van bestelling in de aanbieding genoemde prijzen gelden. De genoemde prijzen zijn consumentenprijzen, wat inhoudt dat deze al de bijbehorende Duitse btw bevatten. Tot de koopprijs volledig is voldaan blijven de producten eigendom van ISM GmbH

5.2 De verzending van pakketten vindt plaats door Deutsche Post DHL. De verzending is gratis vanaf een bestelwaarde van tenminste 75,00 euro incl. btw. Voor bestellingen met een bestelwaarde van minder dan 75,00 euro incl. btw berekenen wij, ongeacht de waarde van de producten, verzendkosten ter hoogte van 3,95 euro incl. btw.

5.3 Levering is uitsluitend binnen de Bondsrepubliek Duitsland mogelijk. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op levering buiten de grenzen van de Bondsrepubliek Duitsland.

5.4 Bij leverproblemen door overmacht (ook stakingen en buitensluiting) komt de verplichting tot leveren van ISM GmbH te vervallen; de klant wordt tevens vrijgesteld van de betaalverplichting.

5.5 Zoals bepaald in § 3 in het kader van de informatie over de herroeping dragen wij, ook in het geval van een herroeping, de directe kosten van de retourzending van de producten.


§ 6 garantie

6.1 De consument kan aanspraak maken op garantie voor gebreken aan de gekochte producten volgens de wettelijke voorschriften conform §§ 437 ff. BGB. In het bijzonder kan de klant een correctie (vervangende levering of reparatie van het gebrek) verlangen. Het bedrijf ISM GmbH heeft echter het recht, de klant een vervangende levering aan te bieden als reparatie een buitenproportionele inspanning zou veroorzaken. De aanspraak op garantie vervalt twee jaar na levering van de producten. De koper dient zijn garantieaanspraak onder mededeling van het bestelnummer, zijn naam en zijn adres en een korte uitleg over de redenen kenbaar te maken. Op verlangen van ISM GmbH dient de klant de defecte producten ter controle voor rekening en op risico van ISM GmbH naar het volgende adres op te sturen:

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)


§ 7. Betalingsmodaliteiten

Het bedrijf ISM GmbH accepteert in het kader van de bestelling de getoonde betaalmethoden. U kunt kiezen tussen Visa & Mastercard (incl. Maestro), per giropay onlineoverschrijving Duitsland, Sofort-onlineoverschrijving internationaal; overschrijving vooraf, PayPal, paydirekt en Amazon Pay.

7.1 Visa & Mastercard (incl. Maestro) creditkaart-betalingen worden uitgevoerd door BS PAYONE GmbH · Lyoner Str. 9 · 60528 Frankfurt, Duitsland | HRB 28985 | Directie: Niklaus Santschi, Jan Kanieß, Dr. Götz Möller, Carl Frederic Zitscher | Voorzitter Raad van Toezicht: Ottmar Bloching

Bij keuze van de betaalmethode creditkaart wordt uw rekening na het verzenden van de bestelbevestiging belast. In het kader van de bestelprocedure wordt bij de betaalmethode creditkaart verzocht om uw creditkaartnummer, de kaarthouder, de geldigheidsdatum en het controlenummer in te voeren. Het drie- of viercijferige controlenummer vindt u in het handtekeningveld op de achterkant van uw creditkaart. Wij voldoen aan de vereisten van de verplichte Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS).

In het geval van het mislukken van de afboeking van de creditkaart verplicht de klant zich, binnen 10 dagen na ontvangst van de levering de prijs incl. eventuele extra kosten te betalen. Tot deze kosten behoren onder andere de kosten die zijn ontstaan door de annulering van de creditkaartbetaling.

7.2
giropay - onlineoverschrijving Duitsland is een betaalmethode die door een deel van de Duitse kredietverlenende instituten wordt aangeboden. Deze is gebaseerd op een overschrijving via internetbankieren en is speciaal aangepast op de vereisten voor e-Commercebetalingen. De Algemene Voorwaarden van onze betalingsdienstverlener zijn van toepassing: hier

7.3 Sofort onlineoverschrijving Wij bieden ook Sofort onlineoverschrijvingen aan. Daarbij ontvangen wij de betaling direct. Dit versnelt de hele bestelprocedure. Hiervoor heeft u alleen IBAN, BIC, PIN en TAN nodig. Het betaalbedrag wordt rechtstreeks en direct naar onze bankrekening overgemaakt. Bij keuze voor de betaalmethode Sofort onlineoverschrijving wordt aan het einde van de bestelprocedure een ingevuld formulier geopend. Dit formulier bevat onze bankgegevens. Bovendien worden in het formulier het bedrag van de overschrijving en het betalingskenmerk getoond. U moet nu het land kiezen, waarin u uw rekening met internetbankieren heeft en de bankcode invoeren. Vervolgens voert u dezelfde gegevens in als u gebruikt voor het aanmelden bij internetbankieren (rekeningnumer en PIN). Bevestig uw bestelling door een TAN-code in te voeren. Onmiddellijk daarna ziet u de transactiebevestiging. Elke internetgebruiker kan voor Sofort onlineoverschrijving als betaalmethode kiezen, als hij/zij over beschikt over internetbankieren met PIN/TAN-beveiliging beschikt dat deze methode ondersteunt. Houdt er rekening mee, dat bij sommige banken de betaling per Sofort onlineoverschrijving nog niet beschikbaar is. Vraag uw bank om informatie als u niet weet of deze de betaalmethode aanbiedt

7.4 Overschrijving vooraf Als u kiest voor betaling per overschrijving vooraf, noemen wij u onze bankrekening in de bestelbevestiging en leveren wij de producten na ontvangst van uw betaling.

7.5 Paypal Tijdens de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van online betalingsaanbieder PayPal. Om het factuurbedrag met PayPal te kunnen betalen, dient u daar geregistreerd te zijn of u eerst te registreren, met uw toegangsgegevens te legitimeren en de betaalinstructie aan ons te bevestigen. Na afronding van de bestelling in de shop vragen wij PayPal de betalingstransactie uit te voeren. De transactie wordt vervolgens onmiddellijk automatisch door PayPal uitgevoerd. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestellen.

7.6 paydirekt is een online betalingsmethode voor betalingen zonder contant geld bij digitale dienstverleningen, dat door de banken zelf wordt aangeboden. De Algemene Voorwaarden van onze betalingsdienstverlener zijn van toepassing: https://www.paydirekt.de/agb/medien/paydirekt_teilnahmebedingungen.pdf

7.7 online via het Amazon Pay betalingssysteem, als u al een Amazon-account heeft. Tijdens de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van online betalingsaanbieder Amazon, nog voor het afronden van de bestelling in onze onlineshop. Om de bestelling via Amazon af te handelen en het factuurbedrag te kunnen betalen, dient u daar geregistreerd te zijn of zich eerst registreren en met uw toegangsgegevens legitimeren. Daar kunt u de bij Amazon opgeslagen afleveradressen en betaalmethoden kiezen en vervolgens het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze onlineshop om de bestelling af te ronden. Onmiddellijk na afronding van de bestelling in de shop vragen wij Amazon de betalingstransactie uit te voeren. De transactie wordt vervolgens automatisch door Amazon uitgevoerd. Meer informatie ontvangt u tijdens het bestellen.


§ 8. Actiecodes en cadeaubonnen

8.1 Actiecodes zijn kortingscodes, die niet gekocht kunnen worden, maar die wij in het kader van reclameacties met een bepaalde geldigheidsduur verstrekken.

8.2 Actiecodes mogen slechts in de aangegeven periode en slechts eenmalig in het kader van een bestelling worden toegepast. Bepaalde merken kunnen van deelname aan een kortingsactie zijn uitgesloten. Actiecodes kunnen niet voor de aankoop van cadeaubonnen worden gebruikt. Merk op dat actiecodes aan een minimale bestelwaarde gekoppeld kunnen zijn.

8.3 De productwaarde moet tenminste hetzelfde zijn als het bedrag van de actiecode. Het verschil met een hogere bestelwaarde kan middels de aangeboden betaalmethoden worden betaald. De waarde van een actiecode wordt nooit contact uitgekeerd en is niet rentedragend. De actiecode wordt niet vergoed, als de producten volledig of deels retour worden gezonden.

8.4 Actiecodes kunnen alleen voor het afronden van een bestelling worden toegepast. Toepassing is achteraf na het bestellen niet mogelijk. De actiecode kan niet aan derden worden overgedragen. Het is niet mogelijk om meerdere actiecodes te combineren.

8.5 Als u bij uw aankoop een actiecode heeft gebruikt, behouden wij ons het recht voor om de oorspronkelijk prijs van de producten die u behoudt te bereken, als – door een herroeping uwerzijds – de totale waarde van de bestelling geringer is dan (of gelijk is aan) de minimale waarde voor het gebruik van de actiecode.

8.6 Cadeaubonnen zijn kortingscodes die u kunt kopen. Als het tegoed van een cadeaubon niet voldoende is voor een bestelling, dan kan het verschil met de aangeboden betaalmethoden worden betaald.

8.7 Cadeaubonnen en tegoeden kunnen alleen voor het afronden van een bestelling worden toegepast. Het tegoed op een cadeaubon wordt nooit contant uitgekeerd en is niet rentedragend.


§ 9 Voorbehoud van eigendom

9.1 Tot de koopprijs volledig is voldaan blijven de producten eigendom van ISM GmbH


§ 10 Compensatie, inhouding

10.1 De klant heeft alleen recht op compensatie, als zijn aanspraak wettelijk bindend is vastgesteld of door ISM GmbH niet wordt bestreden. Het uitoefenen van zijn recht op inhouding heeft de klant alleen in zoverre zijn tegenaanspraak berust op dezelfde overeenkomst.


§ 11 Retourzending

11.1 ISM GmbH stelt een retouretiket beschikbaar, waarmee de producten gratis retour gezonden kunnen worden.

11.2 Gebruik voor de retourzending indien mogelijk de originele schoenendoos en leg de ingevulde retourbon in het pakket. Ingevulde retourbonnen worden door ons opgevat als uitoefening van uw herroepingsrecht. Om een latere aanspraak op het voldoen van waardecompensatie te voorkomen, controleert u de producten zorgvuldig en voorkomt u beschadiging (bijv. geen krassen, smeersporen, versleten zolen, etc.).

11.3 Voor een gemakkelijke afhandeling van uw retourzending kunt u gewoon de DHL-retoursticker gebruiken. De retourbonnen vindt u in uw klantaccount.

11.4 U bent er niet wettelijk toe verplicht, aan de in deze paragraaf genoemde aanbevelingen te voldoen.

11.5 Wij accepteren geen geretourneerde goederen van derde leveranciers of niet-retourneerbare artikelen (bijv. versleten, bevuild, etc.). Indien wij de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met de afzender, zullen wij de afzender per e-mail informeren over de ontvangst van de goederen en de verdere procedure. De eventuele kosten van een retourzending aan de afzender komen niet voor rekening van ISM. Teruggestuurde artikelen (al dan niet toerekenbaar) worden na een opslagperiode van 3 maanden verwijderd/vernietigd.


§ 12

Terugbetaling

12.1 Eventuele terugbetalingen laten wij automatisch naar de door u voor de betaling gebruikte rekening terug storten. Bij betaling op rekening en overschrijving vooraf, wordt de terugbetaling overgemaakt naar de rekening die u voor de oorspronkelijke betaling heeft gebruikt. Als u met PayPal of creditkaart heeft betaald, dan wordt de terugbetaling naar de PayPal- of creditkaartrekening uitgevoerd. Als u bij uw aankoop gebruik heeft gemaakt van een cadeaubon, dan crediteren wij het bijbehorende bedrag op het tegoed van uw cadeaubon. De terugbetaling vindt plaats na aankomst van uw retourzending.

§ 13 Klantenservice

13.1 Bij vragen kunt u onze hulppagina's bekijken of contact met ons opnemen. U bereikt ons telefonisch via +49 (0) 29 41 / 7606 - 600 (ma.-do. van 08:00  tot 16:45 uur en vr. van 08:00 tot 15:00 uur) of per e-mail via service@ism-store.nl


§ 14 Gegevensbescherming

14.1 De persoonsgegevens van de klant, die ISM GmbH in samenhang met een zakelijke verstandhouding ontvangt, worden opgeslagen en voor het doeleinde de bestelling af te handelen mogelijk aan gerelateerde bedrijven doorgegeven. Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden door ons volgens het geldende privacybeleid van ISM Heinrich Krämer & Co. KG verzameld, opgeslagen en gebruikt. Het privacybeleid is [hier] in een printbare versie te vinden.

14.2 Aanvullende Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van BS Payone GmbH: PDF downloaden
en informatie over gegevensverwerking door BS PAYONE GmbH voor consumenten (kaarthouders/gebruikers) conform art. 14 AVG: PDF downloaden


§ 15 Opslaan van de besteltekst

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen in onze interne systemen. De bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden ontvangt u per e-mail. De bij uw bestelling geldende Algemene Voorwaarden kunt u altijd inzien op www.ism-store.nl/agb  Bij bestelling als gast zijn na uw bestelgegevens na het afronden van uw bestelling uit veiligheidsoverwegingen niet meer online in te zien.


§ 16 Onlinegeschillenbeslechting

16.1 Onlinegeschillenbeslechting conform art. 14 par. 1 EU verordening 524/2013 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting aan, dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

16.2 Het bedrijf ISM GmbH is er per definitie niet toe bereid en verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechting in het kader van de VSBG (“Verbraucherstreitbeilegungsgesetz”, Duitse wetgeving voor geschillenbeslechting tussen consumenten en bedrijven) deel te nemen.


 § 17 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Voor het weergeven van ons Trusted Shops keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen en voor de service van Trust Shops producten voor kopers na een bestelling is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Deze dient de behartiging van onze na een belangenafweging zwaarder wegende belangen voor het optimaliseren van ons aanbod door het mogelijk maken van een veilige aankoop conform art. 6 par. 1 s.1 punt f AVG. De Trustbadge en de diensten waarvoor daarmee reclame wordt gemaakt zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Stra. 15C, 50823 Keulen (Duitsland). De Trustbadge wordt in het kader van verwerkingsopdracht door een CDN-aanbeider (Content Delivery Network) ter beschikking gesteld. Trusted Shops GmbH maak ook gebruik van dienstverleners uit de USA. In die gevallen zijn maatregelen voor een passend niveau van gegevensbescherming getroffen. Meer informatie over privacy bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz

Bij het laden van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogeheten logbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van het laden, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (aanvraaggegevens) bevat en de opening documenteert. Afzonderlijke aanvraaggegevens worden voor de analyse van veiligheidsincidenten opgeslagen in een database met veiligheidsgegevens. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Er worden meer persoonsgegevens doorgegeven aan Trusted Shops GmbH, als u na het voltooien van uw bestelling kiest voor het gebruik van Trusted Shops producten of al voor het gebruik daarvan bent geregistreerd. De tussen u en Trusted Shops getroffen overeenkomst is daarbij van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van de persoonsgegevens aan de hand van de bestelgegevens plaats. Of u als koper al geregistreerd bent voor het gebruik van een product, wordt gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het per cryptologische eenrichtingsversleuteling gehashte e-mailadres, geautomatiseerd gecontroleerd. Het e-mailadres wordt voor de doorgifte in deze door Trusted Shops niet te ontcijferen Hash-waarde geconverteerd. Na controle op een treffer wordt de parameter automatisch verwijderd. 

Dit is voor het behartigen van ons zwaarder wegende gerechtvaardigde belang en van het zwaarde wegende gerechtvaardigde belang van Trust Shops aan het verlenen van aan de concrete bestelling gekoppelde kopersbescherming en transactionele beoordelingsdiensten conform art. 6 par. 1 s.1 punt f AVG vereist. Meer details, ook over bezwaar maken, zijn te vinden in het bovenstaande en via de Trustbadge genoemde privacybeleid.


§ 18 Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf ISM GmbH en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-kooprecht. De keuze voor dit rechtsforum geldt alleen voor zover daardoor geen andere, verplichtend toepasbare, voorschriften ter bescherming van consumenten in de staat waar in de consument op het tijdstip van bestelling gewoonlijk verblijft worden geschonden.


§ 19 Aanbieder van de website

De op het domein www.ism-store.nl aangeboden website wordt beheerd door

ISM GmbH
Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt (Duitsland)
E-mail: service[at]ism-store.nl
Telefoon: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 600
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

vertegenwoordigd door de directrice: Julia Krämer-Gümüs

Mw. Julia Krämer-Gümüs
Telefoon: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
E-mail: service[at]ism-store.nl
Kantongerecht: Kantongerecht Paderborn, HRB 16891

Algemene Voorwaarden als pdf downloaden.